Wat is een GMD?

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw Globaal Medisch Dossier. Het GMD bundelt al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen…) op één plaats. Alle artsen van de praktijk hebben inzage in uw dossier.


Het goed beheren van een GMD vraagt tijd, ook buiten de momenten dat u op raadpleging komt. Voor het bijhouden van uw dossier voorziet het RIZIV een jaarlijkse vergoeding. Het aanreken van die vergoeding voorzien wij in een rechtstreekse betaling van het ziekenfonds. U betaalt dus hiervoor zelf geen bijdrage.


Waarom een GMD?

  • U en uw huisarts krijgen een volledig beeld over uw gezondheidstoestand.
  • Nutteloze onderzoeken en/of dubbele behandelingen worden vermeden.
  • Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners gebeuren vlotter.
  • Financieel voordeliger voor de patiënt:
    • Iedereen met een GMD geniet van een vermindering van 30% op het remgeld (uw persoonlijke bijdrage) bij een consultatie.
    • Dit geldt ook voor huisbezoeken indien u ouder bent dan 75 jaar. 
    • Het supplement voor de avondraadpleging na 18 uur (4€) wordt voor de houders van een GMD volledig terugbetaald door het ziekenfonds.