Attesten en voorschriften

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Wanneer formulieren of attesten moeten worden ingevuld, is het beter dat u persoonlijk op raadpleging komt, waar alle medische en administratieve gegevens beschikbaar zijn.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak uw arts het daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder consultatie niet toe. Bij gebruik van chronische medicatie is regelmatige controle aangewezen. Om te vermijden dat u zonder medicatie valt, is het daarom belangrijk dat u tijdig op consultatie komt. Wij schrijven u steeds voldoende medicatie voor tot uw volgende controle.